ណាហ្គាវើលដ៍ ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍នៃដំណើរកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង និងក្រុមហ៊ុនដៃកូទេសចរណ៍របស់យើង អ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយសម្រួលដល់ការបង្កើតគម្រោងនៃដំណើរកម្សាន្ត និងរៀបចំកញ្ចប់សេវាកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក។

ប្រទេសកម្ពុជា ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវឱកាសក្នុងការដើរកម្សាន្ត និងទេសចរណ៍ជាច្រើនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន។ ភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជា អាចរៀបគម្រោងដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកគេជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងនៅណាហ្គាវើលដ៍ ។

ដើម្បីរៀបចំគម្រោងដំណើរកម្សាន្តរបស់លោកអ្នកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះ សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់យើងដោយផ្ទាល់៖

អ៊ីម៉ែល៖tours@nagaworld.com
លេខទូរស័ព្ទ៖+855 23 235533