ជាភោនីយដ្ឋានដែលទើបតែមានបើកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង។ ជាមួយជម្រើសដ៏ច្រើនបែបនៃអាហារអន្តរជាតិ ឬអាហារបស់ជនជាតិបូព៌ា លោកអ្នកអាចជ្រើសអាហារមកពីតំបន់បូព៌ា និងបស្ចិម។ ភ្ញៀវអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ពិធីផ្សេងៗ ការជួបជុំទទួលទានអាហារពេលព្រឹក អាហារថ្ងៃត្រង់ជាក្រុមដើម្បីពិភាក្សាគ្នា អាហារពេលល្ងាចដែលអាចជជែកគ្នាលេងក្នុងភាព ស្ងប់ស្ងាត់ និងទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃទន្លេសាប។

ទីតាំង: ជាន់ទី 1 សណ្ឋាគារផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងបម្រើការ: បើកប្រចាំថ្ងៃ
6:00 ព្រឹក ដល់ 10:00 ព្រឹក (អាហារពេលព្រឹក)
11:00 ព្រឹក ដល់ 2:30 ថ្ងៃ (អាហារថ្ងៃត្រង់)
5:00 ល្ងាច ដល់ 9:30 យប់ (អាហារពេលល្ងាច)
សម្លៀកបំពាក់: ស្អាតសមរម្យ
លេខទំនាក់ទំនង: +855 2 322 8822; Ext. 7026
អ៊ីម៉ែល: dining@nagaworld.com