ការណាត់ជួប

កន្លែងជប់លៀង និង M.I.C.E. អន្តរជាតិ

សូមទូរស័ព្ទមក NagaWorld® ដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស និងការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដ៏ល្អឥតខ្ចោះប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និង មានតម្លៃ។

បន្ទប់សាលធំទំនើបបំពាក់ដោយចង្កៀងធំភ្លឺចិញ្ចាច គឺជាបន្ទប់ខ្នាតធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាដែលអាចទទួលភ្ញៀវ ជាង ១០០០ នាក់។

បន្ទប់ប្រជុំចំនួន ៥ ដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសំឡេងដែលមានបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយមុខងារបញ្ជាដោយប្រើ ចង្អុលដៃចុចលើកញ្ចក់។

លើសពីនេះ យើងផ្តល់ជូនការរៀបចំអាហារលំដាប់ពិភពលោក សេវាកម្មរៀបចំការប្រជុំដែលមានតុទំនើបលំដាប់ខ្ពស់ និង ប្រព័ន្ធសំឡេងទំនើប។ ជាមួយបទពិសោធន៍ និង ក្រុមការងារប្រចាំការ យើងធានាជូនថា អ្នកនឹងអាចទទួលបានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជោគជ័យមួយ!

ផ្សារភ្ជាប់ជោគជ័យ និង រួមផ្តុំភាពប្រសើរដ៏ឧត្តម។