ក្លឹប ដាលីន ដាលីន​ - មានភ្លេងកំដរពេលរាត្រី

ស្តាប់ភ្លេងកម្សាន្ត ក្នុងម៉ោងសប្បាយៗរយៈពេលយូរ ជាមួយក្រុមតន្ត្រីប្រគំជូននូវបទភ្លេងពីរោះៗ ត្រជាក់ចិត្ត។

សូមអញ្ជើញមកកម្សាន្តនៅ ក្លឹប ដាលីន ដ៏ល្អប្រណីតក្នុងទីក្រុង។

ក្លឹប ដាលីន ដាលីន​ - មានភ្លេងកំដរពេលរាត្រី