Bạn có thể thưởng thức sản vật ẩn dấu của người Cam pu chia

Nhà hàng:Bar và nhà hàng Amret
Giá bán:US$12++
Có sẵn:Hàng ngày: 11am – 10pm
điện thoại:+855 23 22 88 22
Email:f&b@nagaworld.com