Buffet phục vụ cả ngày duy nhất tại Phnom Penh!
Bạn sẽ được tha hồ lựa chọn!

Giờ mở cửa:Daily, 6.30am – 10.30am
12.00pm-2.30pm
5.30pm-10pm
Mã trang phục:lịch sự