TRIỂN LÃM DU LỊCH & LỮ HÀNH QUỐC TẾ (ITE) 2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NAGAWORLD® - KHÁCH SẠN NGHĨ DƯỠNG, GIẢI TRÍ & KINH DOANH TỐT NHẤT INDOCHINA

ĐẠT BA (3) GIẢI THƯỞNG ĐẦU NGÀNH

TẠI TRIỂN LÃM DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ (ITE) 2010, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

30 THÁNG CHÍN ĐẾN 2 THÁNG MƯỜI 2010

GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN MINH DU LỊCH

KHÁCH SẠN DÀNH CHO KINH DOANH CỦA NĂM 2010
Đơn vị cấp: Ban Tổ Chức Triển Lãm Du Lịch & Lữ Hành Quốc Tế (ITE) Tp. HCM

GIẢI THƯỞNG CỦA BỘ DU LỊCH

KHÁCH SẠN DÀNH CHO KINH DOANH & M.I.C.E TỐT NHẤT CAMPUCHIA 2010
Đơn vị cấp: Bộ Du Lịch Campuchia

GIẢI THƯỞNG CỦA BỘ DU LỊCH

ĐIỂM ĐẾN GIẢI TRÍ PHỨC HỢP TỐT NHẤT CAMPUCHIA 2010
Đơn vị cấp: Bộ Du Lịch Campuchia