Xuyên màn đêm

Xuyên màn đêm

Hãy thỏa sức!  Happy Hours kéo dài.  Nhạc sống và nhiều thể loại nhạc khác nhau. Hãy đến cùng người thân yêu của bạn.

Hãy để mọi người nhìn thấy bạn tại Darlin của Phnom Penh.

Xuyên màn đêm