ខារ៉ាអូខេ Club 888 ថ្មី
សម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរក KTV ដ៏ប្រណីតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ណាហ្គាវើលដ៍ អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៍នេះបាន។ ក្លឹប 888 គឺជាកន្លែងកម្សាន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការច្រៀងនិងជប់លៀង ក៏ដូចជាការរីករាយក្នុងបន្ទប់ខារ៉ាអូខេលក្ខណៈឯកជនផងដែរ។

ម៉ោងធ្វើការ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 03:00 រសៀលដល់ 05:00 ព្រឹក
លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 2 322 8822, Ext. 7881
អ៊ីម៉ែល៖ f&b@nagaworld.com
ទីតាំង៖ ជាន់ទី 2 អាគារផ្នែកកម្សាន្ត


ខារ៉ាអូខេ Club 88
សម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរក KTV ដ៏ប្រណីតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ណាហ្គាវើលដ៍ អាចផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវបទពិសោធន៍នេះបាន។ ក្លឹប 88 គឺជាកន្លែងកម្សាន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការច្រៀងនិងជប់លៀង ក៏ដូចជាការរីករាយក្នុងបន្ទប់ខារ៉ាអូខេលក្ខណៈឯកជនផងដែរ។

គ្រប់បន្ទប់ក្នុងក្លឹប 88 ត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធខារ៉ាអូខេ និងការតុបតែងយ៉ាងទំនើប ព្រមទាំងមានបានីយ ដ្ឋានដែលលោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយការពិសាស្រាក្រឡុក និងភេសជ្ជៈជាច្រើនរសជាតិ។ ដោយមានបន្ទប់លក្ខណៈឯកជនចំនួន 20 ដើម្បីបំពេញគ្រប់តម្រូវការនិងពិធីជប់លៀង ក្លឹប 88 គឺពិតជាកន្លែងខារ៉ាអូខេដ៏ប្រណីតបំផុតនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ម៉ោងធ្វើការ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 03:00 រសៀលដល់ 05:00 ព្រឹក
លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 2 322 8822, Ext. 7881
អ៊ីម៉ែល៖ f&b@nagaworld.com
ទីតាំង៖ ជាន់ទី 2 អាគារផ្នែកកម្សាន្ត