ឌីមសាំពិសេសគ្រប់មុខ

រីករាយពិសាឌីមសាំពិសេសជាច្រើនជម្រើសរួមជាមួយម្ហូបចិន និងម្ហូបពេញនិយមរបស់ប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដូចជាឆ្អឹងជំនីជ្រូកបំពងបែបហាកា គុយទាវបែបអ៊ីប៉ូជាមួយសាច់មាន់ និងប្រហិតសាច់គោបែបសានថូ។
ម្នាក់ $18.80 ប៉ុណ្ណោះនៅភោជនីយដ្ឋានចិន Fortune Palace (ជាន់ទី 1 ណាហ្គាវើលដ៍ទី1) ពីម៉ោង 11 ព្រឹក – 2:30 , រៀងរាល់ថ្ងៃ