ភោជនីយដ្ឋានអាស៊ីដែលមានសេវាកម្មរហ័ស និងបើកបម្រើពេញ 24 ម៉ោងដែលមានសាច់ខ្វៃ មី គុយទាវ បាយ ស៊ុប សាំងវិច បង្អែម និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខ។ ម្ហូបឈុតបែបហុងកុង ក៏មានបម្រើជូននៅទីនេះផងដែរ។