រីករាយខួបលើកទី ២៥ របស់ណាហ្គាវើលដ៍ ជាមួយតម្លៃបន្ទប់ ២៥$ ប៉ុណ្ណោះ!

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃបន្ទប់ពិសេសដោយលោកអ្នកចំណាយតែ ២៥$ ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការស្នាក់នៅ ក្នុងឱកាសអបអរខួបលើកទី២៥ របស់ណាហ្គាវើលដ៍។ នៅក្នុងពេលការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនៅមានកម្រិត  សូមរីករាយជាមួយការធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
កក់បន្ទប់សម្រាប់ការស្នាក់នៅ ឬសម្រាកវិសម្សកាលរបស់អ្នក នៅណាហ្គាវើលដ៍ ឥឡូវនេះ ២៥$ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយយប់ក្នុងមួយបន្ទប់ (តម្លៃធម្មតា ២៤០$ ក្នុងមួយយប់)។ បន្ទប់មានកំណត់!

សូមអញ្ជើញមកទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ៗ លេងកម្សាន្ត ទិញទំនិញ ទស្សនាការសម្តែងសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត នៅទីនេះ។ សូមកក់ដើម្បីស្នាក់នៅណាហ្គាវើលដ៍ នៅថ្ងៃនេះ! រួសរាន់ឡើង!

 

កក់ឥឡូវនេះតាមរយៈ

លេខទូរសព្ទ +៨៥៥ ២៣២២ ៨៨២២ ឬ hotelreservation@nagaworld.com ។

ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ គឺអនុលោមទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដើម្បីជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរតាមរយៈការពង្រឹងសេវាកម្ម និងផលិតផលក្នុងស្រុក។