ក្នុងឱកាសខួប ២៩ ឆ្នាំរបស់ណាហ្គាវើលដ៍នៅក្នុងខែឧសភានេះ លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយការទទួលទានបង្អែមចេកខ្ទិះ នំរសជាតិដូងលាយខ្នុរ ឬនំតាតរសជាតិផ្លែស្វាយ តម្លៃ KHR 11,600 ប៉ុណ្ណោះ។