អាហារសម្រន់ឈុតពេលរសៀល ក៏ឆ្ងាញ់ រីឯបរិយាកាស ក៏ស្រស់ស្រាយ​ នៅ Lobby Lounge! អាហារឈុតពិសេសរបស់យើង រួមមាននំរសជាតិប្រៃ និងផ្អែមជាមួយទឹកតែពិសេស ឬកាហ្វេ។ លោកអ្នកក៏អាចកម្ម៉ង់ស្រាសាំប៉ាញកែវ ឬដបបានផងដែរ!

$20 មួយឈុត បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃ ពីម៉ោង 3 រសៀលដល់ 6 ល្ងាច

$38 មួយឈុតរួមបញ្ចូលស្រាសាំប៉ាញមួយកែវ

$80 រួមបញ្ចូលស្រាសាំប៉ាញមួយដប

នំប្រៃ រួមមាន សាំងវិចត្រីសាលម៉ុនឆ្អើរ សាំងវិចសាច់មាន់បែបជប៉ុន នំស្នូលគ្រឿងសមុទ្រ និងនំប៉ាវស្នូលសាច់ជ្រូកសាស៊ីវ។ នំផ្អែម រួមមាន នំរសជាតិស្ត្របឺរីលាយប៊្លូបឺរី នំស្នូលគ្រីមកាពូឈីណូ នំស្នូលផ្លែផាសិនលាយឈីស នំស្នូលដូង នំម៉ាការ៉ុនរសជាតិប៊្លូបឺរី និងរ៉ាស់បឺរី និងនំស្កូនជាមួយតំណាប់ស្ត្របឺរី តំណាប់ក្រូច និងគ្រីម។