រីករាយពិសាអាហារអ៊ីតាលីឈុតថ្ងៃត្រង់ 3 មុខក្នុងបរិយាកាសដ៏រ៉ូមែនទិកបែបអ៊ីតាលីពិតៗ!

ភោជនីយដ្ឋាន អ៊ីតាលី Bistro Romano
តម្លៃ US$15
ម៉ោងប្រូម៉ូសិន ចន្ទ-សុក្រ 11ព្រឹក-2.30រសៀល

180238_Bistro-Romano-Business-Set-Lunch-detail-banner-K