សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ 5 ឈ្នះពានរង្វាន់របស់យើង ផ្តល់ជូនកញ្ចប់ស្នាក់នៅ 5 យប់ និង 10 យប់ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យ។ ចំនួនបន្ទប់មានកំណត់ កក់ឥឡូវនេះ!

កញ្ចប់ស្នាក់នៅ 5 យប់

$500 nett
បន្ទប់ Deluxe (ណាហ្គាវើលដ៍ទី1)

$325 nett
បន្ទប់ Superior ដែលមានទេសភាពទីក្រុង (ណាហ្គាវើលដ៍ទី2)

រួមបញ្ចូល ៖

  • ប៊ុហ្វេអន្តរជាតិពេលល្ងាចមួយពេលសម្រាប់មួយ (1) នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាន 2Pangea
  • បណ្ណអាហារ $20 សម្រាប់មួយ (1) នាក់ដែលអាចប្តូរនៅភោជនីយដ្ឋាន Chopstick, Indochine, Golden Bowl ឬ Food Pavilion (មួយដង)
  • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើវិក្កយបត្រអាហារ និងភេសជ្ជៈ (មិនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល)
  • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសេវាកម្មបោកអ៊ុត និងបោកស្ងួត
  • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើកញ្ចប់សេវាកម្មស្ប៉ា

កក់ឥឡូវនេះ

ជម្រើសមួយទៀត សូមកក់តាមរយៈ +855 2322 8822 ឬអ៊ីម៉ែល hotelreservation@nagaworld.com

កញ្ចប់ស្នាក់នៅ 10 យប់

$900 nett
បន្ទប់ Deluxe (ណាហ្គាវើលដ៍ទី1)

$600 nett
បន្ទប់ Superior ដែលមានទេសភាពទីក្រុង (ណាហ្គាវើលដ៍ទី2)

រួមបញ្ចូល ៖

  • ប៊ុហ្វេអន្តរជាតិពេលល្ងាចពីរពេលសម្រាប់មួយ (1) នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាន 2Pangea
  • បណ្ណអាហារ $20 ពីរសន្លឹកសម្រាប់មួយ (1) នាក់ដែលអាចប្តូរមួយដងនៅភោជនីយដ្ឋាន Chopstick, Indochine, Golden Bowl ឬ Food Pavilion (មួយពេលប្តូរបានមួយសន្លឹក)
  • បញ្ចុះតម្លៃ 10% លើវិក្កយបត្រអាហារ និងភេសជ្ជៈ (មិនរាប់បញ្ចូលភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុល)
  • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើសេវាកម្មបោកអ៊ុត និងបោកស្ងួត
  • បញ្ចុះតម្លៃ 20% លើកញ្ចប់សេវាកម្មស្ប៉ា

កក់ឥឡូវនេះ

ជម្រើសមួយទៀត សូមកក់តាមរយៈ +855 2322 8822 ឬអ៊ីម៉ែល hotelreservation@nagaworld.comអាហារពេលព្រឹក ៖

កម្ម៉ង់អាហារពេលព្រឹក ម្នាក់ត្រឹមតែ $10/មួយឈុត (តម្លៃធម្មតា $15) នៅពេលអ្នកទិញទុកជាមុននៅការិយាល័យជួរមុខ។ បញ្ជាក់ ៖ មិនពិសានៅពេលព្រឹកក្នុងថ្ងៃតែមួយ។

បម្រើជូនពីម៉ោង 6:30 ព្រឹកដល់ 10:30 ព្រឹក​​។ សូមជ្រើសរើសឈុតបែបអឺរ៉ុប ចិន ម៉ាឡេស៊ី ឬខ្មែរ) នៅភោជនីយដ្ឋាន The Pangea ណាហ្គាវើលដ៍ទី1 ឬរៀងរាល់ថ្ងៃនៅភោជនីយដ្ឋាន 2Pangea ណាហ្គាវើលដ៍ទី2 ។

 

នៅណាហ្គាវើលដ៍ សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ភ្ញៀវ និងបុគ្គលិករបស់យើង គឺជាការងារអាទិភាពរបស់យើង។

ចុចទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការបង្ការជំងឺដើម្បីធានាផាសុកភាព និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអគាររបស់យើង។