ធ្វើឲ្យការណាត់ជួបរបស់អ្នកមានអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការពិសាអាហារបារាំងបែបប្រណីតអមជាមួយបរិយាកាសដ៏មនោរម្យនៅភោជនីយដ្ឋាន Le Gourmet!

$15 ក្នុងមួយឈុតសម្រាប់ម្នាក់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានជម្រើសអាហារសម្រន់ អាហារចម្បង និងបង្អែមបូកជាមួយតែ ឬកាហ្វេ។

បម្រើជូនពីរៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង​

កក់ទុកមុន