រីករាយការជួបជុំប្រកបដោយសុភមង្គល និងប្រារព្ធពិធីបុណ្យសែនព្រះខែជាមួយគ្នា! ជាវនំព្រះខែគុណភាពខ្ពស់របស់យើងដើម្បីអបអរឱកាសដ៏ពិសេសនេះ!
មាន ៤ រសជាតិ ដូចជា គ្រាប់ឈូកបែបហុងកុង ស្លឹកតើយ ទុរេន និងទីរ៉ាមីស៊ុ។ ជ្រើសរើសស្នូលធម្មតា ក៏បាន ឬស្នូលស៊ុតពីរគ្រាប់ ក៏បាន! តម្លៃចាប់ពី ១៤$ យើងនឹងផ្តល់ជូនជាមួយប្រអប់នាំសំណាងដែលមានជម្រើសនំ ៤ ឬ ៨ ដុំដែលអាចធ្វើជាអំណោយដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ និងដៃគូធុរកិច្ចរបស់អ្នក។ កម្ម៉ង់ទុកមុនពីថ្ងៃទី២០ កក្កដាដល់ ៨ សីហា នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ៖ កម្ម៉ង់លើសពី ៥០០$ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% និងកម្ម៉ង់លើសពី ១.០០០$ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១៥%!