អបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរជាមួយរសជាតិដើមដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៃម្ហូបឈុតបែបខ្មែរនៅក្នុងខែមេសា។ ជាម្ហូបខ្មែរដែលលោកអ្នកគួរសាកល្បង។

 

ម្ហូបឈុត 3 មុខ
KHR 56,000 មួយឈុត
រៀងរាល់ថ្ងៃ | 11 ព្រឹក – 10:30 យប់