ស្រស់ស្រូបម្ហូបពិសេសច្នៃដោយមេចុងភៅកូរ៉េរបស់យើង!
ទីតាំង ៖ ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ Korean Grill ជាន់ទី 1 ណាហ្គាវើលដ៍

Detail-Kh