ចង់សាកម្ហូបរសជាតិដើមបែបអាស៊ីពេញមួយថ្ងៃមែនទេ?
ទីតាំង ៖ ភោជនីយដ្ឋាន Chopstick ជាន់ផ្ទាល់ដី ណាហ្គាវើលដ៍

Detail-Kh