ទទួលយករសជាតិនៃសាច់ចង្កាក់អាំងបែបអ៊ីតាលីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់រៀបចំ និងផ្សំគ្រឿងយ៉ាងពិសេសដោយមេចុងភៅដ៏ចំណាន។ សាច់ចង្កាក់អាំងមាន 3 ប្រភេទ គឺសាច់មាន់ សាច់គោ និងសាច់ជ្រូកដែលមានបម្រើជូននៅភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលី Bistro Romano ។

តម្លៃចាប់ពី KHR 40,000 រៀងរាល់ថ្ងៃ 11 ព្រឹកដល់ 11 យប់