សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ចុងសប្តាហ៍ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនអាចបំភ្លេចបាន សូមអញ្ជើញមកពិសានៅទីនេះឥតកំណត់​ រួមមាន សៀវឡុងប៉ាវ សៀវម៉ៃ សាច់ជ្រូកបីជាន់ខរុំនំប៉័ង និងបង្អែមបែបអាស៊ី។

បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និថ្ងៃបុណ្យជាតិ ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ 2:30 រសៀល។

*$22 សម្រាប់ម្នាក់

សមាជិក NagaWorld Rewards និង Jin Zun ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ម្នាក់ $20 ប៉ុណ្ណោះ

ស្រាបៀរ Tsingtao $6 ក្នុងមួយដប ឬ $30 ក្នុងមួយឈុត 6 ដប

តែចិន ((Ju Hua, Pu Er, Long Jin) តម្លៃ $4 ក្នុងមួយប៉ាន់

កក់ទុកមុន