សម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ សូមរីករាយជាមួយនឹងកញ្ចប់ដំណើរកម្សាន្តចុងសប្តាហ៍ 2 យប់នៅណាហ្គាវើលដ៍!

ត្រឹមតែ $198 សម្រាប់ 2 នាក់ លោកអ្នកនឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនពីខេត្តព្រះសីហនុតាមរថយន្តដ៏មានផាសុកភាព និងការកម្សាន្តដ៏អស្ចារ្យនៅមណ្ឌលកម្សាន្តចម្រុះលំដាប់ពិភពលោករបស់យើង។

កញ្ចប់ រួមបញ្ចូល ៖

  • ដំណើរកម្សាន្តតាមរយៈរថយន្តល្បឿនលឿន
  • ការស្នាក់នៅ 2 យប់ក្នុងបន្ទប់​ Superior (ម្នាក់ ឬពីរនាក់)
  • អាហារពេលព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពីរ (2) នាក់ នៅភោជនីយដ្ឋាន 2Pangea
  • ប៊ុហ្វេពេលល្ងាចសម្រាប់ពីរ (2) នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាន 2Pangea (មួយដង)
  • អាចចុះឈ្មោះចេញយឺតនៅម៉ោង 3 រសៀល

កៅអីមានកំណត់។ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

កក់ឥឡូវនេះ

ជម្រើសមួយទៀត សូមទូរសព្ទមកកាន់ +855 2322 8822 ឬអ៊ីម៉ែល hotelreservation@nagaworld.com ដើម្បីកក់ទុកជាមុន។

ដំណើរកម្សាន្តខេត្តព្រះសីហនុ-រាជធានីភ្នំពេញ ($198 សម្រាប់ 2 នាក់)  

ថ្ងៃសុក្រ 6ល្ងាច ចេញដំណើរពីខេត្តព្រះសីហនុ
ចុះឈ្មោះចូលសណ្ឋាគារណាហ្គាវើលដ៍ទី2
ថ្ងៃសុក្រ 6:30ព្រឹក – 10:30ព្រឹក ប៊ុហ្វេពេលព្រឹក
កម្សាន្តនៅក្នុងណាហ្គាវើលដ៍
5ល្ងាច – 10:30យប់ ប៊ុហ្វេអន្តរជាតិពេលល្ងាច​
ថ្ងៃអាទិត្យ 6:30ព្រឹក – 10:30ព្រឹក ប៊ុហ្វេពេលព្រឹក
កម្សាន្តនៅក្នុងណាហ្គាវើលដ៍
3រសៀល ចុះឈ្មោះចេញពីសណ្ឋាគារណាហ្គាវើលដ៍ទី2
4រសៀល ចេញដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញ