Naga2 cung cấp ít nhất 300 bàn chơi game, 2500 máy và những sảnh gaming cao cấp và đẳng cấp.