Grand Casino và Garden Casino

Grand Casino và Garden Casino gồm hai sảnh với hơn sáu loại bàn chia bài và máy điện tử khác nhau.

  • Baccarat
  • Roulette
  • Blackjack
  • Caribbean Stud Poker
  • Wheel of Fortune
  • Tai Sai (Sic Bo)
  • Ultimate Texas Hold’em
  • Ngau Ham
  • Bai Buu