• Phnom Penh, thủ đô Campuchia, có bề dày lịch sử, truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng, thương mại đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trên cả mong đợi.

    Những chuyên gia lập kế hoạch du lịch của NagaWorld sẵn lòng làm việc trực tiếp cùng các bạn, bên tổ chức sự kiện lên chương trình cố gắng đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của các bạn. Hãy cho phép những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi vẽ nên cuộc hành trình lý tưởng cho các bạn.
    Điện thoại: +855 2322 8822
    Email: mice@nagaworld.com