Để liên hệ trực tiếp với Câu lạc bộ Golden Edge Reward, vui lòng gọi điện hoặc email theo thông tin bên dưới:

Điện thoại: +855 15 99 66 03 (24h)
+855 15 88 22 38 (9:00 – 21:00)
Email: goldenedge@nagaworld.com