Để liên hệ trực tiếp với Câu lạc bộ Rewards, vui lòng gọi điện hoặc email theo thông tin bên dưới:

INFINITY 24 Hour HotLine: Naga1: +855 15 661 119

Naga2: +855 15 575 222

Email rewards@nagaworld.com
Wechat Naga1: naga112233

Naga2: nagaworld_gerc

Reserve +855 2322 8822
Email rewards@nagaworld.com