Careers

Local Recruitment

ឱកាសការងារដ៏សំបូរបែបកំពុងរង់ចាំអ្នក!

ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

អ្នកចែកបៀរជាច្រើនរយនាក់ 

 • ភេទស្រី
 • មានភាពអំណត់ក្នុងការងារ
 • បេក្ខនារីត្រូវចេះគណនាលេខ
 • គ្មានបទពិសោធន៍ការងារនឹងទទួលការបណ្តុះ បណ្តាលបនែ្ថម

អ្នកទទួលភ្ញៀវសណ្ឋាគារភេទស្រី​ ចំនួន៥នាក់ 

 • មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត
 • ផ្តល់អាទិភាពដល់អ្នកចេះនិយាយភាសាចិន
 • មាន​ភាពរួសរាយស្មោះត្រង់ឆន្ទៈខ្ពស់​ និង​ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង
 • មានសមត្ថភាពរៀនពីការងារបាន​រហ័ស
 • ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវ

សហការីផ្នែកលក់ចំនួន១២នាក់​និងប្រធានក្រុមចំនួន4នាក់

 • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់និងទីផ្សារចាប់ពី១-៣ឆ្នាំ
 • បានបញ្ចប់វិទ្យាល័យរឺមានសញ្ញាប័ត្រដែលមានតំលៃស្មើ
 • អាចប្រើកុំព្យូទ័រ(Ms​,Word, Excel,E-mail & Outlook)
 • មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
 • មានជំនាញផ្នែក​ទំនាក់ទំនងអតិថិជន។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 • អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេស 
 • ផ្តល់អតិភាពដល់អ្នកចេះនិយាយភាសាចិន
 • ក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការប្តូរវេនធ្វើការក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃបុណ្យនិង​អាចតម្រូវអោយធ្វើការបន្ថែមម៉ោង។

---

បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវពិសសេ២៥នាក់

 • ភេទសី្រ
 • មានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹងសវោកម្មអតិថិជន​រឺមុខតំណងែបហ្រាក់បហ្រលែនៅកន្លែងការងារលំដាប់បណ្រិត យ៉ាងហោចណាស់២ឆ្នាំ
 • អាចទាក់ទងជាភាសាចិននិងអង់គ្លសេបានឬភាសាដទៃទៀតដូចជា៖ថៃ វៀតណាម កូរ៉េឬជប៉ុន។
 • អាចបើ្រកុំព្យូទ័រផ្នែក(Ms Word, Excel, Outlook)
 • មានចរិយាសម្បត្តិល្អនិងរូបសម្បត្តិសមរម្យ
 • ចេះបត់បែននិងសម្របតាមស្ថានភាពការងារ
 • យល់ដឹងនិងទទួលខុសតូ្រវចំពោះតំរូវការរបស់អតិថិជន
 • មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រនិងអាចធ្វើការគប្រ់ស្ថានភាព
 • តូ្រវជាបកេ្ខជនបក្របដោយវិជ្ជាជីវៈ រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងមានសុជីវធម៌
 • តំរូវអោយតុបតែងកាយនិងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាប្រចាំ។

អ្នកទទួលភ្ញៀវផ្នែកកាស៊ីណូ៦០នាក់

 • ភេទសី្រ
 • មានអាយុពី១៨ ដល់២៤ឆ្នាំ
 • មានកំពស់ចាប់ពី១,៦០ម
 • មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត
 • អាចទាក់ទងជាភាសាចិននិងអង់គ្លសេបាន
 • មានឆន្ទៈក្នុងការងារ
 • ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវ
 • តំរូវអោយតុបតងែកាយជាប្រចាំ។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស៖

 • កុ្រមហ៊ុនតមូ្រវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ធ្វើការប្តូរវេនធ្វើការក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃបុណ្យនិងអាចតមូ្រវអោយធ្វើការបន្លែមម៉ោង។
 • អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លសេរឺ ចិនបានកាន់តបែស្រើរ។

 

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យ

សំរាប់បេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងឡាយណាដែលមានចំណាបើអារម្មណ័ សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេប(CV) និងរូបថត(4 x 6) មួយសន្លឹក ហើយដើរចូលមកសំភាសន៍ភា្លមៗ នៅថ្ងៃទី ៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤ ខាងមុខនេះ ចាប់ពម៉ោង ៩ ព្រឹកដល់ម៉ោង ៥ល្ងាច នៅជាន់ទី២ សណ្ឋាគារ​ ណាហ្គាវើល ឬ អាចដាក់ពាក្យមកកាន់ក្រុមហ៊ុនផា្ទល់ក្នុងប្រអប់​ CV នៅច្រលចូលបុគ្គលិក។

ទូរស័ព្ទ៖ 015998852, 015998853, 015995519

(បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត)

 

Please highlight job positions applied for and submit applications to

careers@nagaworld.com.

OR

NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh,
Kingdom of Cambodia. P.O. Box 1099 Phnom Penh
Phone: +855 23 22 88 22
Fax: +855 23 22 58 88

 

RECRUITMENT MANAGER HUMAN RESOURCE DEPARTMENT