ការស្នាក់នៅ

បំពេញបំណងរបស់អ្នកជាមួយជម្រើសដ៏អស្ចារ្យនៃការកម្សាន្តចាប់ពីពិភពកម្សាន្ត Entertainment Wing ចំនួន ៨ ជាន់ ដែលមានក្លឹបកំសាន្ត ហាងអាហារ និង ភេសជ្ជៈចំនួន ១១ បន្ទប់ខារ៉ាអូខេ និង បន្ទប់ស្ប៉ាឯកជនលំដាប់ ខ្ពស់។

ទីកន្លែងល្បីឈ្មោះសម្រាប់ពិធីប្រជុំ និង សន្និសីទអាជីវកម្ម NagaWorld® នឹងបម្រើជូនអ្នកទាំង តម្រូវការផ្នែកអាជីវកម្ម និង ការកម្សាន្ត។ ស្វែងយល់អំពីបន្ទប់ Deluxe Rooms និង បន្ទប់ប្រណីតចំនួនជាង ៥០០ បន្ទប់ នៅ Hotel Wing ចំនួន ១៤ ជាន់ ហើយចាប់ផ្តើមថ្ងៃ ដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយភាពក្លៀវក្លា។

 

ដើម្បីកក់កន្លែងឥឡូវនេះ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ +៨៥៥.២.៣២២ ៨៨២២
ឬ អ៊ីមែលមក hotelreservation@nagaworld.com