Amret palace có hướng nhìn ra đường chân trời của PhnomPenh từ hồ bơi trên cao. Trong đó có 184 máy, quí khách có thể tìm được rất nhiều loại game yêu thích cổ điển, cùng với rất nhiều loại game mới cho khách cao cấp đến từ Châu Á. Amret Palace cũng có loại máy roulette và jackpot bắt đầu từ USD$ 200,000.