Buffet phục vụ cả ngày duy nhất tại Phnom Penh!
Bạn sẽ được tha hồ lựa chọn!

Giờ mở cửa: Daily, 6.30am – 10.30am
5.30pm-10pm
Mã trang phục: lịch sự
Email: dining@nagaworld.com