តើអ្នកចង់រៀបចំកម្មវិធីសាមគ្គីភាពក្រុម ដែលមិនធា្លប់បានធ្វើពីមុនមកមែនទេ?

តើអ្នកចង់រៀបចំក្រុមវាយកូនហ្គោលអន្តរជាតិដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់មែនទេ?

អ្នកកំពុងត្រូវការកន្លែងសម្រាប់ទទួលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ សម្រាប់វេទិកាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមែនទេ?

អ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីបន្តផ្ទាល់ ដែលមានឆាក ប្រព័ន្ធភ្លើង និងសំឡេងមួយឈុតមែនទេ?

ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមការងាររៀបចំពិធី M.I.C.E. របស់យើងដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏ល្បីនៅឥណ្ឌូចិន។

ជាមួយឈុតពិធីដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ គ្រឿងបរិក្ខារកម្សាន្ត និងជម្រើសផ្សេងៗទៀតនៅណាហ្គាវើលដ៍ លោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតបទពិសោធន៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន និងពិសេសប្លែកជាងគេនៅក្នុងតំបន់។

ជួបជុំ ស្រស់ស្រូប សម្រាក នៅណាហ្គាវើលដ៍។ មានទំនុកចិត្ត និងអបអរសាទរជ័យជម្នះរបស់អ្នក។
លេខទូរស័ព្ទ៖: +855 2 322 8822
អ៊ីម៉ែល៖: mice@nagaworld.com
View meetings and more