ភោជនីយដ្ឋាន Indochine ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវម្ហូបរសជាតិដើមបែបខ្មែរ វៀតណាម និងថៃដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចម្អិនដោយក្រុមមេចុងភៅដ៏ចំណាន។ សូមទទួលយកនូវបទពិសោធន៍នៃការទទួលទានអាហារបែបឥណ្ឌូចិនដ៏ពិសេសនៅទីនេះ!

កក់ទុកមុន

ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារជាន់ទី 1 ផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងសេវាកម្ម៖ 11:00 ព្រឹកទៅ 11:00 យប់រៀងរាល់ថ្ងៃ
សម្លៀកបំពាក់៖ ពាក់កណ្តាលផ្លូវការ
លេខទូរសព្ទ៖ +855 2 322 8822; Ext. 7924
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com

មុខម្ហូបទូទៅ