ការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសសម្រាប់ការស្នាក់នៅបែបប្រណីត

បទពិសោធន៍នៃការសម្រាកវិស្សមកាល 2 ឬ 3 យប់ដ៏សប្បាយរីករាយ


រីករាយជាមួយបទពិសោធន៍មិនអាចបំភ្លេចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ


បញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បន្ទប់ប្រណីតរួមបញ្ចូលអាហារពេលព្រឹក