ភោជនីយដ្ឋានជប៉ុន The Teppanyaki មានបម្រើម្ហូបជប៉ុនដ៏មានឱជារស! ផ្តល់ជូននូវបន្ទប់ឯកជនពិសេស 4 អ្នកអាចទស្សនាមេចុងភៅរបស់យើងបង្ហាញនូវការចម្អិនអាហារជូនអ្នកពិសាដោយផ្ទាល់។ កន្លែងអង្គុយមានកំណត់ ដូច្នេះយើងសំណូមពរឲ្យភ្ញៀវកក់ទុកជាមុន។

ទីតាំង: ជាន់ទី1 សណ្ឋាគារផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងសេវាកម្ម៖ បើកជាប្រចាំ
11:00 ព្រឹក ដល់ 3:00 ល្ងាច (អាហារថ្ងៃត្រង់)
6:00 ល្ងាច ដល់ 10:30 ព្រឹក (អាហារពេលល្ងាច)
សម្លៀកបំពាក់៖ ស្អាតសមរម្យ
លេខទំនាក់ទំនង៖ +855 2 322 8822; Ext. 6580
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com
Executive Set Lunch Premier Set Lunch Download Menu Download Set Lunch Menu