ជាភោជនីយដ្ឋានដែលមានបម្រើអាហាររសជាតិដើមប្រចាំទ្វីបអាស៊ីជាច្រើនមុខ ដូចជាម្ហូបខ្មែរ ថៃ វៀតណាម ឥណ្ឌា ម៉ុងហ្គោលី និងអាហារជាច្រើនមុខទៀត តម្លៃសមរម្យចាប់ពី $3 ទៅ $7 និងមានបរិយាកាសល្អ ទីតាំងធំទូលាយព្រមទាំងមានការសម្តែងផ្ទាល់នៅលើឆាកថែមទៀតផង។

ទីតាំង៖ ជាន់ក្រោមដី ណាហ្គាទី 2
ម៉ោងបម្រើការ៖ 11 ព្រឹក – 11 យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃ
សម្លៀកបំពាក់: ស្អាតសមរម្យ
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com