ភ្លក្សរសជាតិអាហាររសជាតិដើមរបស់ប្រទេសចិនថ្ងៃនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ!

រីករាយនិងទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការពិសាអាហារបែបចិនជាច្រើនមុខដែលមានប្រភពដើមមកពីខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសចិន។

កក់ទុកមុន

ទីតាំង៖ ជាន់ទី សណ្ឋាគារផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងធ្វើការ៖ 11:00ព្រឹកដល់ 3:00ល្ងាច (អាហារថ្ងៃត្រង់)
ឌីមសាំពិសេសគ្រប់មុខ, 11 ព្រឹក – 2:30 , រៀងរាល់ថ្ងៃ
6:00ល្ងាចដល់ 10:30យប់ (អាហារពេលល្ងាច)
Dress Code: Semi formal
Phone: +855 2 322 8822; Ext. 7902
Email: dining@nagaworld.com

មុខម្ហូបទូទៅ