ជាភោនីយដ្ឋានដែលទើបតែមានបើកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុង។ ជាមួយជម្រើសដ៏ច្រើនបែបនៃអាហារអន្តរជាតិ ឬអាហារបស់ជនជាតិបូព៌ា លោកអ្នកអាចជ្រើសអាហារមកពីតំបន់បូព៌ា និងបស្ចិម។ ភ្ញៀវអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ពិធីផ្សេងៗ ការជួបជុំទទួលទានអាហារពេលព្រឹក អាហារថ្ងៃត្រង់ជាក្រុមដើម្បីពិភាក្សាគ្នា អាហារពេលល្ងាចដែលអាចជជែកគ្នាលេងក្នុងភាព ស្ងប់ស្ងាត់ និងទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃទន្លេសាប។

ទីតាំង: ជាន់ទី 1 សណ្ឋាគារផ្នែកខាងជើង
ម៉ោងបម្រើការ: បើកប្រចាំថ្ងៃ6:30 ព្រឹក ដល់ 10:30 ព្រឹក (អាហារពេលព្រឹក) ពេញមួយថ្ងៃ 11ព្រឹក-11យប់ ពេលល្ងាច 5.30ល្ងាច-9.30យប់
សម្លៀកបំពាក់: ស្អាតសមរម្យ
លេខទំនាក់ទំនង: +855 2 322 8822; Ext. 7026
អ៊ីម៉ែល: dining@nagaworld.com