សូមអញ្ជើញរីករាយ និងពិសានំ សាំងវិច សាឡាត់ ស៊ូស៊ី កាហ្វេ ភេសជ្ជៈ និងអាហារសម្រន់ដ៏សម្បូរបែបក្នុងអំឡុងពេលដើរទិញទំនិញនៅផ្សារទំនើបក្រោមដីណាហ្គាស៊ីធីវ៉ក។ ក្នុងពេលសម្រាក លោកអ្នកក៏អាចស្តាប់ភ្លេង និងទស្សនាទឹកធ្លាក់នៅហាងកាហ្វេរបស់យើងផងដែរ។

ទីតាំង ៖ ជាន់ក្រោមដីចន្លោះណាហ្គាវើលដ៍ទី1 និងណាហ្គាវើលដ៍ទី2
ម៉ោងសេវាកម្ម ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ 10 ព្រឹកដល់ 10 យប់
លេខទូរសព្ទ ៖ +855 23 263 021
អ៊ីម៉ែល ៖ dining@nagaworld.com