ណាហ្គាខប លីមីតធីត គឺជាប្រតិបត្តិករសណ្ឋាគារ កាស៊ីណូ និងកម្សាន្តដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារហ៊ុន ហុងកុង លីមីតធីត តាំងពីឆ្នាំ 2006 ។ ណាហ្គាខប បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈ និងជាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូដំបូងដែលធ្វើជំនួញលើផ្សារហ៊ុន។ ណាហ្គាវើលដ៍ គឺជា​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​រួម​បញ្ចូល​គ្នារវាង​កាស៊ីណូ​និង​សណ្ឋាគារ​តែ​មួយ​គត់​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ ហើយ​ក៏​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​មាន​អាជ្ញាបណ្ណកាស៊ីណូ​រយៈ​ពេល​ 70 ឆ្នាំ​ដែល​មាន​សុពលភាព​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ 2065 និង​មាន​សិទ្ធិប្រតិបត្តិការ​សេវាកម្មកាស៊ីណូ​ផ្តាច់​មុខរយៈពេល 41 ឆ្នាំ​លើ​ផ្ទៃ​ដី​ 200 គីឡូម៉ែត្រ​ជុំវិញ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ដែល​នឹង​ផុត​កំណត់​នៅ​ឆ្នាំ​ 2035។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់វេបសាយ ណាហ្គាខប!

វេបសាយ៖ www.nagacorp.com