បន្ទប់ Penthouse Suite ដែលមានបន្ទប់លេងកាស៊ីណូលក្ខណៈឯកជន គឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចូលចិត្តឯកជនភាព ការកម្សាន្ត និងការស្នាក់នៅដ៏ប្រណីត។