សាកល្បងមុខម្ហូបរសជាតិបែបអឺរ៉ុបនៅភោជនីយដ្ឋានបារាំង Le Gourmet ឬភោជនីយដ្ឋានអ៊ីតាលី Bistro Romano ដែលមានការផ្តល់ជូនពិសេស 4 នាក់ថែម 1 នាក់រួមបញ្ចូលស្រាមួយដបឥតគិតថ្លៃ!

បម្រើជូនរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង 11 ព្រឹកដល់ 2:30 រសៀល ម្នាក់ KHR 128,000