ភោជនីយដ្ឋាននេះ ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ការទទួលទានអាហារបែបកូរ៉េពិតៗ។ អាហារសុទ្ធតែចម្អិនដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ចុងភៅកូរ៉េដ៏ចំណាននៅក្នុង ទីក្រុង។ ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ Korean Grill មានអាហារសាច់អាំងលើតុនីមួយៗ ការស្តាប់ចង្វាក់តន្រ្តីកំដរអាម្មណ៍ និងមើលឃើញស្រមោលទឹកហូររឹមៗ និងមើលឃើញទិដ្ឋភាពផ្នែកខាងក្រៅដ៏ធំទូលាយតាមកញ្ចក់បង្អួច។ សូមរីករាយការពិសាអាហារដែលប្រើគ្រឿងផ្សំតាមក្បួនច្បាប់ដើមរបស់កូរ៉េ!

ទីតាំង៖ សណ្ឋាគារជាន់ទី ១ ផ្នែកខាងត្បូង
ម៉ោងបម្រើការ៖ 11:00 ព្រឹកដល់ 11:00 ល្ងាច
សម្លៀកបំពាក់ ស្អាតសមរម្យ
លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 2 322 8822; Ext. 7914
អ៊ីម៉ែល៖ dining@nagaworld.com