សូមគោរពអញ្ជើញអតិថិជនមកពិសាម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់យើង​ នៅភោជនីយដ្ឋាន Chopstick និង Golden Bowl ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិន។ ចំណាយចាប់ពី $3 លោកអ្នកអាចពិសាជើងទាខ្វៃជាមួយសាច់ក្រក ផ្សិតជាមួយបាយឆា ជើងជ្រូកខជាមួយសារាយសមុទ្រខ្មៅ ផ្សិត និងផ្កាខាត់ណា និងមីឆាអាយុវែងជាមួយប៉ាវហ៊ឺ។ ជាចុងក្រោយ មានបង្អែមលាងមាត់ ដូចជា នំបាយដំណើបចំហុយជាមួយដូង និងសណ្តែកដី។

កក់តុទុកជាមុនតាមរយៈ +855 15 402 345 ឬ dining@nagaworld.com

ម៉ោងសេវាកម្ម ៖ 24 ម៉ោង (ភោជនីយដ្ឋានទាំងពីរ)

ទីតាំងភោជនីយដ្ឋាន Chopstick ៖ ជាន់ផ្ទាល់ដី ណាហ្គាវើលដ៍ទី1

ទីតាំងភោជនីយដ្ឋាន Golden Bowl ៖ ជាន់ទី​1 ណាហ្គាវើលដ៍ទី2