រីករាយក្នុងកម្មវិធីកម្សាន្តលំដាប់ពិភពលោក រៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមឆាកនានាទូទាំងណាហ្គាវើលដ៍ ដូចជា តន្ត្រីប្រគំផ្ទាល់ ការសម្តែងសិល្បៈសម័យ ការសម្តែងសិល្បៈបុរាណ និងកម្មវិធីកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែបជាច្រើនទៀត។