សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ 5 ឈ្នះពានរង្វាន់របស់យើង ផ្តល់ជូនកញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនការស្នាក់នៅដ៏អស្ចារ្យរហូតដល់ 30 ថ្ងៃ!

ស្នាក់នៅកាន់តែយូរ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន!

Package Includes

  • Daily Breakfast for two(2) at 2Pangea or The Pangea
  • and other Rewards & Packages as follow:
  • Meal voucher for a choice of Buffet Meal at
  • International Dinner Buffet at 2Pangea (dinner,daily)
  • French & Italian Brunch at Bistro Romano (lunch, weekend)
  • All-You-Can-Eat Dim Sum at Hall of Golden Chimes (lunch, daily)
  • 2-hour Body Massage at The Spa at NagaWorld or The Elixir of Life

 

 Room Category : Superior Room

from $150 for 3Days 2Nights Stay       Room Category : Superior Room with City View

from $210 for 3Days 2Nights StayRoom Category : Deluxe Room at NagaWorld1

from $250 for 3Days 2Nights StayBook Now

Alternatively, call +855 2322 8822 or email hotelreservation@nagaworld.com for bookings.