រីករាយជាមួយការទទួលទានអាហារពិសេស ឬសេវាកម្មស្ប៉ាដ៏មានសេចក្តីសុខនៃកញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនការស្នាក់នៅសណ្ឋាគារដែលតម្រូវតាមការចង់បានរបស់អ្នក។ យើងក៏មានផ្តល់ជូនជម្រើសនៃប្រភេទបន្ទប់ជាច្រើនទៀតផងដែរ តម្លៃចាប់ពី $95 សម្រាប់ម្នាក់ក្នុងមួយយប់!

The Meal Package

Package includes :

  • Breakfast and 1 buffet meal voucher
  • Single | Double occupancy
  • $95 | $105 per night in Superior Room, NagaWorld2
  • $120| $130 per night in Superior City View Room, NagaWorld2
  • $140 per night in Deluxe Room, NagaWorld1

 

បណ្ណនេះអាចប្តូរបានជម្រើសប៊ុហ្វេអន្តរជាតិពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋាន 2Pangea (រៀងរាល់ថ្ងៃ) អាហារថ្ងៃត្រង់បែបបារាំង និងអ៊ីតាលីនៅភោជនីយដ្ឋាន Le Gourmet (រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ) ឬប៊ុហ្វេឌីមសាំពិសេសនៅភោជនីយដ្ឋាន Fortune Palace (ពេលថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃ) និងភោជនីយដ្ឋាន Hall of Golden Chimes (ពេលថ្ងៃត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ)

Book Now

Alternatively, call +855 2322 8822 or email hotelreservation@nagaworld.com for bookings.