ក្នុងឱកាសដ៏រ៉ូមែនទិកបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ភោជនីយដ្ឋានឈ្នះពានរង្វាន់ 2Pangea របស់យើង មានបម្រើជូនដល់គូស្នេហ៍ទាំងអស់នូវអាហារប៊ុហ្វេសុភមង្គលពេលល្ងាចពិសេសអមដោយបរិយាកាសដ៏រ៉ូមែនទិក។

យើងមានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ សាច់អាំង ភីហ្សា ប៉ាស់ស្តា ស៊ូស៊ី បង្អែម និងអាហារជាច្រើនជម្រើសមកពីជុំវិញពិភពលោក។ យើងក៏មានអាហារនៃក្តីស្រឡាញ់បន្ថែមជាច្រើនមុខផងដែរ។

បម្រើជូនពីម៉ោង 5:30 ល្ងាចដល់ 9:30 យប់ នៅថ្ងៃទី12, 13 និង 14 កុម្ភៈ

$38 សម្រាប់មនុស្សធំម្នាក់ $19 សម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ និងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំ!

កក់ទុកមុនតាមរយៈ  dining@nagaworld ឬ +855 15 402 345